Fill 6

22 september 2016

‘Zonder de hulp van het UAF, was mijn restaurant er nooit geweest’

Geschreven door: Merijn Rutten

De van origine Iraanse Ron besloot zijn ICT opleiding aan de wilgen te hangen en de horeca in te gaan. Hij volgde het eenjarige ondernemerstraject van het UAF en is nu de eigenaar van het restaurant Siam Thai Palace in Nijmegen.

ron

Een logische stap
Die switch van ICT naar horeca ligt niet erg voor de hand, maar voor Ron was het niet meer dan een logische stap.‘Ik had aangegeven dat ik graag wilde studeren en dat ik kansen zag in de ICT-sector. Ik was hier maar net 6 maanden toen mijn contactpersoon in AZC Amersfoort mij op het UAF wees.

Een nieuw leven opbouwen met een nieuwe opleiding
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, de oudste vluchtelingen organisatie van Nederland, ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Net als Ron hebben veel nieuwkomers al een studie afgerond in hun land van herkomst. De diploma’s van ondermeer artsen, ingenieurs, juristen en ict’ers worden echter niet in Nederland erkent. Daarom is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om hier een nieuw leven op te bouwen.

Een eigen restaurant
Ron liep al een tijd rond met het idee voor zichzelf te willen beginnen, toen een kennis aan hem vroeg om een Thais restaurant over te nemen. Aangezien de vrouw van Ron uit Thailand komt en daar een klein restaurant heeft gerund leek het hem een goed idee. “En ook uit mijn eigen kleinschalige onderzoek bleek dat er behoefte is aan een Thais restaurant, Nederlanders zijn gek op Thais eten.’

‘Terwijl ik al begonnen was met de voorbereidingen, legde ik mijn plannen voor aan mijn begeleider bij het UAF. Hij stelde voor om deel te nemen aan het project startende ondernemers. Stapsgewijs werd mij uitgelegd wat er komt kijken bij het opzetten van een onderneming en wat de wet- en regelgeving is omtrent het starten van een restaurant. Zonder dit traject had ik waarschijnlijk heel veel risico’s gelopen. Voor mij heeft dit traject heel goed uitgepakt. Het is een fantastisch initiatief ’

Over de samenwerking tussen Syr en UAF
Het doel van Syr is om de participatie van vluchtelingen in Nederland te bevorderen, door ze kansen te bieden op het gebied van opleiding en carrière. Dat wil Syr ook buiten het restaurant stimuleren, daarom steunt Syr in haar eerste jaar het startende ondernemingstraject van Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF.

In dat project worden nieuwkomers die een eigen onderneming willen starten gedurende 1 jaar intensief begeleid door een adviseur van Ondernemersklankbord. Hier leren ze alles over marktonderzoek, het maken van een concurrentie analyse, het benoemen van hun persoonlijke kwaliteiten, netwerken, crowdfunding, het maken van een begroting en het bepalen van de financiële haalbaarheid van hun plan. Na een half jaar hebben zij een professioneel ondernemersplan waarmee ze een investeerder kunnen benaderen en crowdfunding kunnen opzetten. Daarna worden ze nog een half jaar ondersteund in de uitvoering van hun plan.

Voor meer informatie over het UAF: www.uaf.nl/home3

Bron: UAF

Foto Ron: Tamara Reijers

Coverfoto: Marlou ter Horst